Tin nội bộ

BEEVENT - ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2022

  • 05/05/2022

BEEVENT - ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2022

BEEVENT - ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2022

Ngày 27/04/2022, đánh dấu sự kiện trọng đại của CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG & SỰ KIỆN ĐÀN ONG VIÊT - BEEVENT. Thông qua Đại hội Cổ đông lần thứ nhất được tổ chức tại Trụ sở Vietravel Holdings.

Đại hội đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là kế hoạch và định hướng kinh doanh của công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027, kiện toàn bộ máy công ty cùng chiến lược phát triển trong nhiệm kỳ này.

Beevent được sự ủng hộ và hậu thuẫn từ các công ty thành viên trong tập đoàn sẽ tạo sức bật nguồn năng lượng của đội ngũ để cùng nhau hoàn thành kế hoạch năm 2022.

BEEVENT - ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2022

BEEVENT - ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2022

BEEVENT - ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2022

zalo-img.png